Všeobecké obchodní podmínky a

informace k focení

Objednáním se na focení stvrzujete přijetí obchodních podmínek a stvrzujete, že jste s nimi srozuměni. Některé pasáže neplatí pro Svatební balíčky - ty mají své Obchodní podmínky které obdržíte na předsvatební schůzce.

Fotograf:              Gabriela Strnadová

Sídlo:                    Buková u Příbramě 175, Jince 262 23

Aterliér:               28.října 661, Dobříš, 263 01

IČ:                          71735186

Nejsem plátce DPH.


I.   Objednání fotografických služeb

 • Objednat se můžete e-mailem, telefonicky, sms zprávou nebo přes sociální sítě. V případě že vám do 3 dnů neodpovím, pravděpodobně vaše zpráva spadla do spamu, v takovém případě mě prosím zkuste kontaktovat jiným způsobem.
 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.
 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto Obchodních podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady (ukázky práce je možné shlédnou ve fotogalerii).
 • Fotograf si vyhrazuje právo v krajních případech focení odmítnout či změnit termín.
 • Osobní údaje klienta, jako je jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mail pro uskutečnění smluvního vztahu, budou zpracovávány po dobu následujících 5 let ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

II.   Objednací lhůta

 • Objednací lhůta se odvíjí od aktuální vytíženosti fotografa, přibližně se však pohybuje přibližně 14 dní dopředu.
 • Newborn focení si zarezervujte ideálně ještě v těhotenství, konkrétní termín se domlouvá až z porodnice, ideálně ještě před propuštěním. Klient kontaktuje fotografa s informací, že miminko je na světě a fotograf hledá ideálně nejbližší první víkendový termín k focení.

III. Zrušení rezervace, náhradní termín

 • V případě, že se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem a fotograf klientovi nabídne nejbližší možný volný termín.
 • Rovněž tak pokud fotograf ze závažných důvodů musí focení zrušit, oznámí tuto skutečnost klientovi co nejdříve a nabídne mu náhradní termín.

IV.   Cena fotografických služeb

 • Cena jednotlivých typů fotografických služeb včetně informací o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je uvedeno na stránce ceník.
 • Ceny jsou smluvní a splatné v den focení, v případě svatebních balíčků do 14 dní ode dne obřadu.
 • Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (fotoobrazy či tisky fotografií navíc) se hradí bezhotovostně převodem z bankovního účtu.
 • Jednotlivé balíčky je možné individuálně přizpůsobit, kalkulaci zašlu na vyžádání.
 • Nejsem plátce DPH.
 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotografického balíčku či jiného doplatku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

V.   Realizace focení

 • Fotografování probíhá na základě domluvy buď v ateliéru v Dobříši, u vás doma, nebo venku na předem domluveném místě, ve smluvený čas a v rozsahu vybraného balíčku.
 • V případě nepříznivého počasí se venkovní focení přesune na základě domluvy na nejbližší vhodný termín.
 • Doba focení je individuální či dána zvoleným fotografickým balíčkem.
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
 • Opozdí-li se klient o více než 15 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit.
 • V průběhu celého fotografování v ateliéru či exteriéru je zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam z focení bez souhlasu fotografa.

VI.   Výběr fotografií

 • do 1 týdne od uskutečněného focení obdrží klient náhledy s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě. Náhledy odpovídají svým obsahem následně upraveným fotografiím (vše co zachycuje/nezachycuje náhled bude i na výsledné fotce - týká se především ořezů)
 • Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.
 • Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši).
 • Vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět v co možná nejkratší lhůtě, nejpozději však do 2 týdnů od jejich obdržení. Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje právo prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií).
 • V případě, že si klient přes upozornění nevybere fotografie k úpravě ve lhůtě 2 měsíců od zaslání náhledů, vyhrazuje si fotograf právo fotografie smazat.
 • Klientem odeslaný výběr fotografií k retuši je závazný a není možné jej měnit. Všechny nevybrané fotografie jsou ihned trvale smazány.

VII.   Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání fotografií jsou 2 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoliv od data focení.
 • V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu prodloužit. Zejména ve svatební sezóně (červen až září) či během Vánočních svátků se může lhůta prodloužit až na několik týdnů, děkuji předem za pochopení.
 • Hotové fotografie jsou odeslány v digitální podobě přes úschovnu nebo nahrány na DVD a předány osobně na předem domluveném místě.

VIII.   Zpracování fotografií

 • Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk).
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE ANI RAW SOUBORY NEPOSKYTUJI !!!!!
 • U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance a podobně.
 • U novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže. Také se sjednotí pleť a odstraní červené flíčky a škrábance.
 • U dětí jsou velmi oblíbené tetovačky, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud není vaším výslovným záměrem je na fotografii mít, prosím odstraňte je v klidu doma, nikoliv až před focením. Takovéto pozdější retuše budou účtovány jako služba navíc.
 • Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, zeštíhlení postavy, odstranění tetovaček u dětí, čouhající ramínka podprsenky či faldy na oblečení) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 90Kč za fotografii.
 • Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.
 • Na fotografování přijďte prosím barevně sladěni, s minimem šperků a doplňků. Pokud netrváte na hodinkách, před focením si je sundejte.

IX.   Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

 • Veškeré fotografie a fotoprodukty jsou vyvolávány u ověřeného dodavatele.
 • Fotografie do tisku jsou odesílány minimálně 2x měsíčně, proto se dodací lhůta tištěných fotografií o tuto dobu prodlužuje oproti elektronické verzi.
 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoliv v barevnosti či světlosti / tmavosti daného tisku.
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa také není důvodem k reklamaci zakázky. Především ořez, retuš, barevné úpravy, kolorizace a podobně jsou dány mým autorským pojetím a není možné je vnímat jako důvod k reklamaci.

X.   Archivace fotografií

 • Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 6 měsíců od odevzdání zakázky, poté se data z kapacitních důvodů odstraňují.
 • Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby (tedy do 6 měsíců po obdržení hotové zakázky).
 • Odevzdané fotografie (jpg formáty) se archivují po dobu 1 roku.
 • Pokud u klienta dojde během této doby ke ztrátě či poškození dat, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím úschovny.

XI.   Souhlas s poskytnutím fotografií

 • Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích, na svých webových stránkách nebo pro svou tištěnou propagaci. Tento souhlas nemusí klient udělit, v takovém případě tuto skutečnost oznámí ústně fotografovi nebo ji zašle e-mailem. Již učiněný souhlas může klient kdykoliv písemně odvolat.

XII. Autorská práva

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografie nesmí být žádným způsobem upravovány ať již klientem, nebo třetí stranou. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2021 do odvolání.


© 2021 Studio Gabby - Gabriela Strnadová, rodinný a svatební fotograf Dobříš
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!