Všeobecné obchodní podmínky


Informace o subjektu:

Gabriela Strnadová - Studio GABBY

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, registrovaná na Živnostenském úřadě v Dobříši.
Sídlo podnikání: Mírové náměstí 42, Dobříš
Adresa ateliéru: 28.října 661, Dobříš
IČO: 71735186
tel.: 777 589 913
e-mail: photo-strnadova@seznam.cz
FB: @strnadovastudiogabby
Nejsem plátce DPH.


OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Na fotografování se u mne objednávejte telefonicky, e-mailem či přes FB. V okamžiku objednání služeb přijímáte automaticky tyto obchodní podmínky a jste s nimi srozuměni.

OBJEDNACÍ DOBA

Doporučená doba pro objednání je přibližně 2-3 týdny předem, avšak vždy je vhodnější informovat se s předstihem o aktuální objednací době. Výjimkou je newborn focení, na které je zapotřebí si přibližný termín rezervovat již v těhotenství (stačí sdělit termín porodu).

ZRUŠENÍ REZERVACE - Rodiny/Portréty

V případě, že se nemůžete na domluvené fotografování z jakéhokoliv důvodu dostavit, prosím, pokud je to možné, omluvte se s dostatečným předstihem. Vždy je možná dohoda a naplánování náhradního termínu.

ZRUŠENÍ REZERVACE - Svatby

Svatební sezónu mívám zpravidla plně obsazenou, proto není možné termín bez závažného důvodu zrušit. Závažným důvodem se myslí vážný zdravotní stav, úmrtí ... Bohužel rozpad páru či odložení svatby do závažných důvodů ke zrušení termínu bez storna nepatří, i když se bezpochyby jedná o velkou nepříjemnost. Bez včasného zrušení termínu tak přicházím o možnost fotografovat svatbu jinému páru. Předejít propadnutí zálohy a hrazení % ušlého zisku se dá předejít tak, že svatební termín doporučíte jiným snoubencům, kteří si tak termín za vás přenechají. Tyto podmínky jsou závazné jak pro snoubence, tak i pro fotografa. Záloha na svatební focení je splatná v den osobní schůzky a to ve výši 50% ze smluvené ceny.

  • Zrušení termínu > 6 měsíce před termínem svatby, vracím celou uhrazenou zálohu
  • Zrušení termínu > 1 měsíc před termínem svatby, vracím 1/2 z uhrazené zálohy
  • Zrušení termínu < 1 měsíc před termínem svatby, prodá celá uhrazená záloha

CENA SLUŽEB

Platba za základní balíček je splatná vždy na místě v den fotografování (viz CENÍK). Vámi vybrané fotografie nad rámec balíčku jsou splatné až po zaslání hotových fotografií a to bezhotovostním převodem.

U fotografování svateb se hradí záloha ve výši 50% v den osobního setkání (v den podepsání smlouvy) a to v hotovosti či bankovním převodem (faktura se splatností 14 dní). Při předání zhotovené zakázky je tato záloha odečtena od celkové částky k úhradě a je splatná v hotovosti, dobírkou či bankovním převodem.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografuji především ve všední dny, o víkendech pouze ve výjimečných případech. Velmi prosím o dodržování smluveného času fotografování, většinou se snažím o návaznost jednotlivých zakázek, v případě pozdějšího příchodu přicházíte o čas, který mám pro vás vymezený.

PO FOTOGRAFOVÁNÍ

Po fotografování vám přibližně do 5 pracovních dnů zašlu náhledy neupravených fotografií, ze kterých si vyberete fotografie k následné finální úpravě.

Náhledy vybírám já, avšak vždy se snažím vám poskytnout všechny "použitelné" záběry. Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno náhledy kdekoliv zveřejňovat a ani je dále upravovat, berte tuto informaci prosím v potaz. 

DODÁNÍ UPRAVENÝCH FOTOGRAFIÍ

K dodání zpracované zakázky dochází z pravidla 3 - 5 týdnů ode dne přijetí vašich výběrů fotografií k úpravě (nikoliv od data fotografování), avšak tato lhůta se odvíjí od aktuální vytíženosti. Vyhrazuji si právo na prodloužení této lhůty v případě neočekávaných událostí či nemoci. 

Fotografie zasílám elektronicky přes Uschovna.cz, nebo na přání mohu vypálit na CD/DVD. Svatební fotografie předávám výhradně na DVD společně s tištěnými fotografiemi (v případě že je zvolený balíček zahrnuje). 

V případě, že na fotografie spěcháte, mohu je za příplatek zhotovit do 1 týdne od zaslání vašich výběrů (viz Ceník). 

FORMÁT FOTOGRAFIÍ

Upravené fotografie předávám v běžně dostupném formátu "jpg" a v poměru stran 2:3 v plném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk). Veškeré upravené fotografie obdržíte v barevném i černobílém provedení. Neupravené fotografie neposkytuji!!!!

RETUŠ

U fotografií provádím základní retuš - úprava jasu, kontrastu, ořez, barevné úpravy, odstranění pupínků, modřin a dalších drobných poranění.  Prosím před focením dětem odstraňte různá tetování, počmárané ruce a zajistěte jejich čistotu. Náročnější retuše jako například zeštíhlení, vybělení zubů, odstranění pih / pigmentových skvrn, vrásek, akné a podobně jsou za příplatek 90Kč / 1 fotografii.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Veškeré neupravené fotografie, které jste si nevybrali k úpravě jsou trvale smazány.  Upravené retušované fotografie archivuji prozatím všechny, takže vám je mohu kdykoliv odeslat znovu, například v případě ztráty či znehodnocení nosiče.