Jdi na obsah Jdi na menu

Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky (platné od 1. 4. 2017)

 

Všechny fotografie a videa jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa, kameramana. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Objednání

Objednáním a rezervováním termínu focení automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění s nimi. Smluvený termín je závazný pro obě strany a v případě nutnosti je potřeba včas informovat druhou stranu o změně.

Platba

Platba je splatná při předání zhotovené zakázky, pokud není dohodnuto jinak. U fotografování svateb je od celkové částky odečtena uhrazená záloha.

Výběr fotografií

Po focení odesílám odkaz na stažení či PDF soubor s neupravenými náhledy. Z těchto fotografií si vyberete ty, které se vám líbí a jejich čísla či jiné označení mi zašlete zpět dohodnutou formou (SMS, E-mail, Skype, FB ...). Tyto fotografie následně upravím. Je zakázáno z náhledové galerie kopírovat neupravené fotografie, stahovat je nebo je jakkoliv upravovat. Tyto náhledy slouží pouze pro výběr a jsou chráněny autorským právem: Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstranovat logo). Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny výhradně pro výběry fotek k úpravám.

Neupravené fotografie ani RAW neposkytuji !!!

U svatebních fotografií konečný výběr odevzdaných fotografií klientovi je zcela na mém výlučném uvážení, vždy je ovšem dodržen a zaručen obsah (přípravy, obřad ...) v rámci zvoleného balíčku. Výběr fotografií je projevem autorského přístupu a mého fotografického stylu. Pokud není dohodnuto jinak, fotografie jsou zpravidla barevné v kombinaci s černobílými, někdy užívám barevné přechody či jiné tonální úpravy.

Zrušení termínu svatby

Jelikož mám zpravidla svatební sezóny obsazené, nelze termín bez závažného důvodu zrušit. Závažným důvodem se myslí vážný zdravotní stav, úmrtí ... Bohužel rozpad páru či odložení svatby do závažných důvodů ke zrušení termínu bez storna nepatří, i když se bezpochyb jedná o velkou nepříjemnost. Bez zrušení termínu včas tak přicházím o možnost fotografovat svatbu jinému páru. Předejít ztrátě zálohy a hrazení % ušlého zisku se dá předejít tak, že svatební termín doporučíte jiným snoubencům, kteří si tak termín za vás přenechají. Tyto podmínky jsou závazné jak pro snoubence, tak i pro fotografa. Záloha na svatební focení je splatná v den osobní schůzky a to ve výši 50% ze smluvené ceny.

Zrušení svatby 9-6 měsíců předem, propadá záloha 

Zrušení svatby 3-5 měsíců předem, propadá záloha + jste povini uhradit 15% ze smluvené ceny

Zrušení svatby 1-2 měsíce předem, propadá záloha + jste povini uhradit 25% ze smluvené ceny

Zrušení svatby méně než 1 měsíc předem, propadá záloha + jste povini uhradit 50% ze smluvené ceny

Zhotovení zakázky

Doba dodání klasického focení je zhruba 1-2 týdny od vámi zaslaného výběru k úpravám (ne tedy od termínu focení). Tato doba však zpravidla bývá kratší.

Doba dodání svatebních fotografií se může lišit v závislosti na sezóně - přibližně však nejdéle měsíc a půl od svatby.